ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Παπαχρήστος Γρηγόρης
Αντιπρόεδρος: Τασχουνίδης Πλάτων
Γ. Γραμματέας: Φωτοπούλου Μαρίκα
Ταμίας: Σαμαλής Γιώργος
Δημόσιες Σχέσεις: Πασχαλούδης Νίκος  

Μέλος: Κουσιοπούλου Ζαφείρω
Μέλος: Παπαχατζή Χάιδω
Μέλος: Τζόβας Απόστολος
Μέλος: Χατζηγιάννης Περικλής

 Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ του Οργανισμού Φεστιβάλ Ολύμπου ορίστηκαν οι νέες επιτροπές που θα χειριστούν και θα επεξεργαστούν τα προγράμματα και τις δραστηριότητες του 44ου Φεστιβάλ Ολύμπου (2015-2016).
Στην κατάρτιση των επιτροπών λήφθηκαν υπόψη οι καλλιτεχνικές γνώσεις και εμπειρίες , οι ικανότητες για την προβολή και τις διεθνείς σχέσεις καθώς και αποτελεσματικότητα στην οργάνωση των εκδηλώσεων.
Το Φεστιβάλ Ολύμπου μετά την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών τόσο στο καλλιτεχνικό πεδίο όσο και στην διεύρυνση της ζώνης επιρροής του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό , χρειάζεται συνεχή υποστήριξη από έμπειρους και ικανούς συνεργάτες προκειμένου να συνεχίσει την πορεία του.
Το Δ.Σ του ΟΡ.ΦΕ.Ο ευχαριστεί τα μέλη των επιτροπών που αποδέχθηκαν την πρόσκληση της εθελοντικής συμμετοχής των.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συντονιστής: Γρηγόρης Παπαχρήστος 

Καλλιτεχνικός Σύμβουλος: Γιώργος X. Χανδόλιας, σκηνοθέτης, ηθοποιός

Παπαχρήστος Γρηγόρης, Φωτοπούλου Μαρίκα, Σοφία Ελευθεριάδου, Νίκος Γραίκος, Ευγένιος Παπαδόπουλος, Σάκης Τσιαμπέρας, Άννα αθανασάκη, Μελίνα Παπαδοπούλου, Δημήτρης Νταντάμης, Βασίλης Δήμου, Χάρης Μπικιρόπουλος.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Συντονίστρια: Ζαφείρω Κουσιοπούλου

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Συντονίστρια: Παπαχατζή Χάιδω

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Χατζηγιάννης Περικλής

×